نرم افزار نوشته های

کاربرد الگوریتم ژنتیک در طراحی و تنظیم کنترل کننده های فازی

کاربرد الگوریتم ژنتیک در طراحی و تنظیم کنترل کننده های فازی

در این مطلب می خواهیم مثالی از کاربرد الگوریتم ژنتیک را نشان دهیم.برای این منظور پروژه ای از مرحوم پروفسور ولی الله طحانی (شاگرد پروفسور زاده) را مطرح می کنیم. بلوک دیاگرام کنترل یک سروموتور DC در شکل زیر نشان داده شده است:

طراحی یک کنترل کننده فازی برای کنترل یک سروموتور DC با Matlab

طراحی یک کنترل کننده فازی برای کنترل یک سروموتور DC با Matlab

در این قسمت نحوه طراحی یک کنترل کننده فازی برای کنترل یک سروموتور DC با Matlab را آموزش می دهیم. فرض کنید تابع تبدیل یک سروموتور DC بصورت زیر است:

34

استفاده از اسمارت مترها برای کنترل فرکانس

استفاده از اسمارت مترها برای کنترل فرکانس

در سيستم قدرت بايد هميشه تعادل بين توليد و مصرف برقرار باشد در شرايط عادي وقتي بار سيستم تغيير مي­ كند گاورنر نيروگاه ها توليد را متناظر با بار تنظيم مي­ كنند ولي در برخي شرايط بر اثر حوادث مختلف مانند خروج نيروگاه يا خط پر ظرفيتي اختلاف فاحشي بين توليد و مصرف ايجاد مي­ شود كه خود باعث تغيير فركانس سيستم بيش از حد مجاز مي­ شود در چنين شرايطي گاورنر نيروگاه ها به­ عنوان تنظيم­ كننده ی پيوسته فركانس فرصت كافي جهت برگرداندن فركانس سيستم به محدوده مجاز را ندارد. لذا بايستي از روشهاي گسسته و سريعي همچون حذف بار استفاده نمود. یکی از بهترین روشها براي تأمين اين اهداف در سيستم نصب اسمارت مترها در بارها با رضایت مصرف کننده مي با­شد.

روش های محاسبه ی پخش بار (Load Flow)

روش های محاسبه ی پخش بار (Load Flow)

‌یکی از مسایل مهم در سیستم‌های قدرت محاسبه ی پخش بار می باشدکه این محاسبات برای حالت دائم و شبکه متقارن انجام می شود.برای هر شین چهار پارامتر مهم وجود دارد.

چهار پارامتر هر شین

  • اندازه ولتاژ |V|

  •  زاویه فاز δ

  • توان اکتیو P

  • توان راکتیو Q