خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Got error 28 from storage engine]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Got error 28 from storage engine]
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('download_category', 'download_tag') AND tr.object_id IN (1473) ORDER BY t.name ASC

برنامه محاسبه اتصال کوتاه متقارن با Matlab | کنترل موتورهای الکتریکیکنترل موتورهای الکتریکی

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Got error 28 from storage engine]
SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_tag') AND tr.object_id IN (1473) ORDER BY t.name ASC

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Got error 28 from storage engine]
SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category') AND tr.object_id IN (1473) ORDER BY t.name ASC

برنامه محاسبه اتصال کوتاه متقارن با Matlab

در این شبیه سازی جریان اتصال کوتاه متقارن در یک سیستم قدرت با انتخاب محل خطا و امپدانس خطا پیاده سازی شده است. این شبیه سازی در محیط کدنویسی انجام شده است. فلوچارت این الگوریتم و نتایج برای یک سیستم نمونه در زیر نشان داده شده است:

p11-1

p11-2

p11-3

برای خرید برنامه محاسبه اتصال کوتاه متقارن با Matlab بر روی لینک زیر کلیک کنید:

50 هزار تومان – خرید
یک امتیازدو امتیازسه امتیازعالی بودخیلی عالی بود (لطفا بر روی ستاره ها کلیک کنید و امتیاز دهید)
Loading...

No Comments

Leave a Comment

Please be polite. We appreciate that.
Your email address will not be published and required fields are marked