برنامه محاسبه ماتریس امپدانس سیستم به روش غیرمستقیم

در این شبیه سازی الگوریتم محاسبه ماتریس امپدانس سیستم به روش غیرمستقیم پیاده سازی شده است. این شبیه سازی در محیط کدنویسی انجام شده است. فلوچارت الگوریتم و نتایج آن برای یک سیستم نمونه در زیر نشان داده شده است:

p5-1

p5-2

p5-3

p5-4

برای خرید برنامه محاسبه ماتریس امپدانس سیستم به روش غیرمستقیم بر روی لینک زیر کلیک کنید:

45 هزار تومان – خرید
یک امتیازدو امتیازسه امتیازعالی بودخیلی عالی بود (لطفا بر روی ستاره ها کلیک کنید و امتیاز دهید)
Loading...

No Comments

Leave a Comment

Please be polite. We appreciate that.
Your email address will not be published and required fields are marked