برنامه محاسبه ماتریس امپدانس سیستم به روش مستقیم

در این شبیه سازی الگوریتم محاسبه ماتریس امپدانس سیستم به روش مستقیم پیاده سازی شده است. این شبیه سازی در محیط کدنویسی انجام شده است.

برای خرید برنامه محاسبه ماتریس امپدانس سیستم به روش مستقیم بر روی لینک زیر کلیک کنید:

600,000 ریال – خرید

No Comments

Leave a Comment

Please be polite. We appreciate that.
Your email address will not be published and required fields are marked