تخمین سرعت موتور القایی به روش (Adaptive speed observer)

در این شبیه سازی سرعت یک موتور القایی با استفاده از روش مشاهده گر تطبیقی تخمین زده می شود. این شبیه سازی در محیط simulink انجام شده است. برخی از نتایج شبیه سازی در زیر نشان داده شده است:

p26-1

برای خرید شبیه سازی تخمین سرعت موتور القایی به روش (Adaptive speed observer) بر روی لینک زیر کلیک کنید:

70 هزار تومان – خرید
یک امتیازدو امتیازسه امتیازعالی بودخیلی عالی بود (لطفا بر روی ستاره ها کلیک کنید و امتیاز دهید)
Loading...

No Comments

Leave a Comment

Please be polite. We appreciate that.
Your email address will not be published and required fields are marked