تخمین سرعت موتور IPMSM با روش Sensorless

در این شبیه سازی سرعت یک موتور مغناطیس دائم IPMSM بدون استفاده از سنسور سرعت (sensorless) تخمین زده می شود. این شبیه سازی در محیط simulink انجام شده است. برخی از نتایج شبیه سازی در زیر نشان داده شده است:

p23-1

برای خرید تخمین سرعت موتور IPMSM با روش Sensorless بر روی لینک زیر کلیک کنید:

70 هزار تومان – خرید
یک امتیازدو امتیازسه امتیازعالی بودخیلی عالی بود (لطفا بر روی ستاره ها کلیک کنید و امتیاز دهید)
Loading...

No Comments

Leave a Comment

Please be polite. We appreciate that.
Your email address will not be published and required fields are marked