تنظیم کنترل کننده فازی با الگوریتم ژنتیک برای کنترل سروموتور

در این شبیه سازی یک کنترل کننده فازی برای کنترل سروموتور با استفاده از الگوریتم ژنتیک طراحی می شود. این شبیه سازی در محیط کدنویسی انجام شده است. برخی از نتایج شبیه سازی در زیر نشان داده شده است:

p12-1

p12-2

p12-3

p12-4

برای خرید تنظیم کنترل کننده فازی با الگوریتم ژنتیک برای کنترل سروموتور بر روی لینک زیر کلیک کنید:

85 هزار تومان – خرید
یک امتیازدو امتیازسه امتیازعالی بودخیلی عالی بود (لطفا بر روی ستاره ها کلیک کنید و امتیاز دهید)
Loading...

No Comments

Leave a Comment

Please be polite. We appreciate that.
Your email address will not be published and required fields are marked