خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Got error 28 from storage engine]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Got error 28 from storage engine]
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('download_category', 'download_tag') AND tr.object_id IN (1360) ORDER BY t.name ASC

شبیه سازی خطای اتصال کوتاه ژنراتور سنکرون کتاب کراس | کنترل موتورهای الکتریکیکنترل موتورهای الکتریکی

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Got error 28 from storage engine]
SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_tag') AND tr.object_id IN (1360) ORDER BY t.name ASC

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Got error 28 from storage engine]
SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category') AND tr.object_id IN (1360) ORDER BY t.name ASC

شبیه سازی خطای اتصال کوتاه ژنراتور سنکرون کتاب کراس

در این شبیه سازی یک ژنراتور سنکرون بر اساس معادلات کتاب تئوری جامع کراس مدل سازی شده و سپس خطای اتصال کوتاه بر روی آن قرار گرفته است. این شبیه سازی بصورت کدنویسی می باشد. نمونه ای از نتایج شبیه سازی در شکل زیر مشخص است:

m1-1

 

m1-2

برای خرید شبیه سازی خطای اتصال کوتاه ژنراتور سنکرون کتاب کراس بر روی لینک زیر کلیک کنید:

75 هزار تومان – خرید
یک امتیازدو امتیازسه امتیازعالی بودخیلی عالی بود (1 votes, average: 5٫00 out of 5)
Loading...

No Comments

Leave a Comment

Please be polite. We appreciate that.
Your email address will not be published and required fields are marked