شبیه سازی مدل موتور DC با Matlab

در این شبیه سازی یک موتور DC مدلسازی شده است. این شبیه سازی در محیط simulink انجام شده است. برای دریافت شبیه سازی مدل موتور DC با Matlab بر روی لینک زیر کلیک کنید:

رایگان – خرید
یک امتیازدو امتیازسه امتیازعالی بودخیلی عالی بود (3 votes, average: 3٫00 out of 5)
Loading...

No Comments

Leave a Comment

Please be polite. We appreciate that.
Your email address will not be published and required fields are marked