شبیه سازی مزرعه بادی متصل به شبکه

در این شبیه سازی یک مزرعه بادی به یک شبکه قدرت متصل شده است. این شبیه سازی در محیط simulink انجام شده است. برخی از نتایج شبیه سازی در زیر نشان داده شده است:

ولتاژ، توان اکتیو و توان راکتیو شبکه:

p27-1پارامترهای مربوط به یک مزرعه بادی:

p27-2

برای خرید شبیه سازی مزرعه بادی متصل به شبکه بر روی لینک زیر کلیک کنید:

70 هزار تومان – خرید
یک امتیازدو امتیازسه امتیازعالی بودخیلی عالی بود (لطفا بر روی ستاره ها کلیک کنید و امتیاز دهید)
Loading...

No Comments

Leave a Comment

Please be polite. We appreciate that.
Your email address will not be published and required fields are marked