شبیه سازی مقاله در مورد اثر دوشاخگی (Bifurcation) در مبدل های بوست موازی

در این شبیه سازی اثر دو شاخگی (Bifurcation) در یک مبدل بوست مدل سازی شده است. این شبیه سازی هم در محیط کدنویسی و هم در محیط simulink انجام شده است. برخی از نتایج شبیه سازی در زیر نشان داده شده است:

t8-1

برای خرید شبیه سازی مقاله در مورد اثر دوشاخگی (Bifurcation) در مبدل های بوست موازی بر روی لینک زیر کلیک کنید:

75 هزار تومان – خرید
یک امتیازدو امتیازسه امتیازعالی بودخیلی عالی بود (لطفا بر روی ستاره ها کلیک کنید و امتیاز دهید)
Loading...

No Comments

Leave a Comment

Please be polite. We appreciate that.
Your email address will not be published and required fields are marked