شبیه سازی مقاله در مورد استفاده از تابع لیاپانف برای تخمین سرعت و شار یک موتور القایی

در این شبیه سازی با استفاده از یک تابع لیاپانف مقدار سرعت و شار یک موتور القایی سه فاز تخمین زده شده است. این شبیه سازی در محیط simulink انجام شده است. برخی از نتایج شبیه سازی در زیر نشان داده شده است:

t10-1

برای خرید شبیه سازی مقاله در مورد استفاده از تابع لیاپانف برای تخمین سرعت و شار یک موتور القایی بر روی لینک زیر کلیک کنید:

85 هزار تومان – خرید
یک امتیازدو امتیازسه امتیازعالی بودخیلی عالی بود (لطفا بر روی ستاره ها کلیک کنید و امتیاز دهید)
Loading...

No Comments

Leave a Comment

Please be polite. We appreciate that.
Your email address will not be published and required fields are marked