شبیه سازی مقاله در مورد بهبود کنترل سیستم گسسته با اشباع و اغتشاش در ورودی

در این شبیه سازی یک کنترل کننده برای سیستم گسسته با در نظر گرفتن اشباع و اغتشاش در ورودی طراحی شده است. این شبیه سازی در محیط simulink انجام شده است. برخی از نتایج شبیه سازی در زیر نشان داده شده است:

برای خرید شبیه سازی مقاله در مورد بهبود کنترل سیستم گسسته با اشباع و اغتشاش در ورودی بر روی لینک زیر کلیک کنید:

80 هزار تومان – خرید
یک امتیازدو امتیازسه امتیازعالی بودخیلی عالی بود (لطفا بر روی ستاره ها کلیک کنید و امتیاز دهید)
Loading...

No Comments

Leave a Comment

Please be polite. We appreciate that.
Your email address will not be published and required fields are marked