شبیه سازی مقاله در مورد بهبود کیفیت توان بوسیله روش کنترل مستقیم توان (DPC) در فیلتر اکتیو موازی

در این شبیه سازی از روش کنترل مستقیم توان (DPC) برای کنترل فیلتر اکتیو موازی جهت بهبود کیفیت توان سیستم استفاده شده است. این شبیه سازی در محیط simulink انجام شده است. برخی از نتایج شبیه سازی در زیر نشان داده شده است:

برای خرید شبیه سازی مقاله در مورد بهبود کیفیت توان بوسیله روش کنترل مستقیم توان (DPC) در فیلتر اکتیو موازی بر روی لینک زیر کلیک کنید:

85 هزار تومان – خرید
یک امتیازدو امتیازسه امتیازعالی بودخیلی عالی بود (لطفا بر روی ستاره ها کلیک کنید و امتیاز دهید)
Loading...

No Comments

Leave a Comment

Please be polite. We appreciate that.
Your email address will not be published and required fields are marked