خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Got error 28 from storage engine]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Got error 28 from storage engine]
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('download_category', 'download_tag') AND tr.object_id IN (1414) ORDER BY t.name ASC

شبیه سازی مقاله در مورد تنظیم ضرایب کنترل کننده فازی با الگوریتم TLBO برای سیستم دو ناحیه ای | کنترل موتورهای الکتریکیکنترل موتورهای الکتریکی

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Got error 28 from storage engine]
SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_tag') AND tr.object_id IN (1414) ORDER BY t.name ASC

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Got error 28 from storage engine]
SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category') AND tr.object_id IN (1414) ORDER BY t.name ASC

شبیه سازی مقاله در مورد تنظیم ضرایب کنترل کننده فازی با الگوریتم TLBO برای سیستم دو ناحیه ای

در این شبیه سازی از الگوریتم TLBO برای تنظیم ضرایب کنترل کننده فازی در یک سیستم دو ناحیه ای استفاده شده است. این شبیه سازی در محیط کدنویسی و simulink انجام شده است. در زیر برخی از نتایج شبیه سازی نشان داده شده است:

d8-2

d8-3

d8-4

d8-5

d8-6

d8-7

برای خرید شبیه سازی مقاله در مورد تنظیم ضرایب کنترل کننده فازی با الگوریتم TLBO برای سیستم دو ناحیه ای بر روی لینک زیر کلیک کنید:

75 هزار تومان – خرید
یک امتیازدو امتیازسه امتیازعالی بودخیلی عالی بود (لطفا بر روی ستاره ها کلیک کنید و امتیاز دهید)
Loading...

No Comments

Leave a Comment

Please be polite. We appreciate that.
Your email address will not be published and required fields are marked