شبیه سازی مقاله در مورد تنظیم ضرایب کنترل کننده فازی با الگوریتم TLBO برای سیستم دو ناحیه ای

در این شبیه سازی از الگوریتم TLBO برای تنظیم ضرایب کنترل کننده فازی در یک سیستم دو ناحیه ای استفاده شده است. این شبیه سازی در محیط کدنویسی و simulink انجام شده است. در زیر برخی از نتایج شبیه سازی نشان داده شده است:

d8-2

d8-3

d8-4

d8-5

d8-6

d8-7

برای خرید شبیه سازی مقاله در مورد تنظیم ضرایب کنترل کننده فازی با الگوریتم TLBO برای سیستم دو ناحیه ای بر روی لینک زیر کلیک کنید:

75 هزار تومان – خرید
یک امتیازدو امتیازسه امتیازعالی بودخیلی عالی بود (لطفا بر روی ستاره ها کلیک کنید و امتیاز دهید)
Loading...

No Comments

Leave a Comment

Please be polite. We appreciate that.
Your email address will not be published and required fields are marked