شبیه سازی مقاله در مورد تنظیم پارامترهای PID یک شبکه چند ماشینه

در این شبیه سازی ضرایب کنترل کننده PID در یک شبکه چند ماشینه تنظیم می شود. این شبیه سازی در محیط simulink انجام شده است. در زیر برخی از نتایج شبیه سازی نشان داده شده است:

d4-1

d4-2

d4-3

d4-4

d4-5

برای خرید شبیه سازی مقاله در مورد تنظیم پارامترهای PID یک شبکه چند ماشینه بر روی لینک زیر کلیک کنید:

75 هزار تومان – خرید
یک امتیازدو امتیازسه امتیازعالی بودخیلی عالی بود (لطفا بر روی ستاره ها کلیک کنید و امتیاز دهید)
Loading...

No Comments

Leave a Comment

Please be polite. We appreciate that.
Your email address will not be published and required fields are marked