شبیه سازی مقاله در مورد روش افت شار مجازی در کنترل میکروگریدها

در این شبیه سازی از روش افت شار مجازی برای کنترل ولتاژ و فرکانس DGها در حالت جزیره ای استفاده شده است. این شبیه سازی در محیط simulink انجام شده است. در زیر برخی از نتایج شبیه سازی نشان داده شده است:

d10-1

d10-2

برای خرید شبیه سازی مقاله در مورد روش افت شار مجازی در کنترل میکروگریدها بر روی لینک زیر کلیک کنید:

85 هزار تومان – خرید
یک امتیازدو امتیازسه امتیازعالی بودخیلی عالی بود (لطفا بر روی ستاره ها کلیک کنید و امتیاز دهید)
Loading...

No Comments

Leave a Comment

Please be polite. We appreciate that.
Your email address will not be published and required fields are marked