شبیه سازی مقاله در مورد کنترل مد لغزشی ترمینال برای سیستم های غیرخطی نامعین

در این شبیه سازی یک کنترل کننده مد لغزشی ترمینال برای سیستم غیرخطی نامعین طراحی شده است. این شبیه سازی در محیط simulink انجام شده است. برخی از نتایج شبیه سازی در زیر نشان داده شده است:

c1-1

c1-2

برای خرید شبیه سازی مقاله در مورد کنترل مد لغزشی ترمینال برای سیستم های غیرخطی نامعین بر روی لینک زیر کلیک کنید:

75 هزار تومان – خرید
یک امتیازدو امتیازسه امتیازعالی بودخیلی عالی بود (لطفا بر روی ستاره ها کلیک کنید و امتیاز دهید)
Loading...

No Comments

Leave a Comment

Please be polite. We appreciate that.
Your email address will not be published and required fields are marked