شبیه سازی مقاله در مورد کنترل موتور القایی با روش جهت یابی میدان و استفاده از SVPWM

در این شبیه سازی یک موتور القایی با استفاده از روش سوئیچینگ SVPWM و با تکنیک FOC کنترل شده است. این شبیه سازی در محیط simulink انجام شده است. برخی از نتایج شبیه سازی در زیر نشان داده شده است:

t9-1

برای خرید شبیه سازی مقاله در مورد کنترل موتور القایی با روش جهت یابی میدان و استفاده از SVPWM بر روی لینک زیر کلیک کنید:

75 هزار تومان – خرید
یک امتیازدو امتیازسه امتیازعالی بودخیلی عالی بود (لطفا بر روی ستاره ها کلیک کنید و امتیاز دهید)
Loading...

No Comments

Leave a Comment

Please be polite. We appreciate that.
Your email address will not be published and required fields are marked