شبیه سازی ژنراتور DFIG

در این شبیه سازی یک ژنراتور DFIG با کنترل توان اکتیو و راکتیو و همچنین ولتاژ لینک DC مدل سازی شده است. این شبیه سازی در محیط simulink انجام شده است. در زیر برخی از نتایج شبیه سازی نشان داده شده است:

p28-1

p28-2

p28-3

برای خرید شبیه سازی ژنراتور DFIG بر روی لینک زیر کلیک کنید:

600,000 ریال – خرید

No Comments

Leave a Comment

Please be polite. We appreciate that.
Your email address will not be published and required fields are marked