طراحی کنترل کننده فازی برای کنترل سروموتور با Matlab

در این شبیه سازی  یک کنترل کننده فازی برای کنترل سروموتور طراحی شده است. این شبیه سازی در محیط simulink انجام شده است. برای دریافت طراحی کنترل کننده فازی برای کنترل سروموتور با Matlab بر روی لینک زیر کلیک کنید:

رایگان – خرید
یک امتیازدو امتیازسه امتیازعالی بودخیلی عالی بود (1 votes, average: 3٫00 out of 5)
Loading...

No Comments

Leave a Comment

Please be polite. We appreciate that.
Your email address will not be published and required fields are marked