کنترل سرعت موتور PMSM بر اساس مدل آزاد آن (Model Free)

در این شبیه سازی سرعت یک موتور مغناطیس دائم بر اساس مدل آزاد کنترل می شود. این شبیه سازی در محیط simulink انجام شده است. برخی از نتایج شبیه سازی در زیر نشان داده شده است:

p24-1

برای خرید کنترل سرعت موتور PMSM بر اساس مدل آزاد آن (Model Free) بر روی لینک زیر کلیک کنید:

70 هزار تومان – خرید
یک امتیازدو امتیازسه امتیازعالی بودخیلی عالی بود (لطفا بر روی ستاره ها کلیک کنید و امتیاز دهید)
Loading...

No Comments

Leave a Comment

Please be polite. We appreciate that.
Your email address will not be published and required fields are marked