استفاده از اسمارت مترها برای کنترل فرکانس

استفاده از اسمارت مترها برای کنترل فرکانس

در سيستم قدرت بايد هميشه تعادل بين توليد و مصرف برقرار باشد در شرايط عادي وقتي بار سيستم تغيير مي­ كند گاورنر نيروگاه ها توليد را متناظر با بار تنظيم مي­ كنند ولي در برخي شرايط بر اثر حوادث مختلف مانند خروج نيروگاه يا خط پر ظرفيتي اختلاف فاحشي بين توليد و مصرف ايجاد مي­ شود كه خود باعث تغيير فركانس سيستم بيش از حد مجاز مي­ شود در چنين شرايطي گاورنر نيروگاه ها به­ عنوان تنظيم­ كننده ی پيوسته فركانس فرصت كافي جهت برگرداندن فركانس سيستم به محدوده مجاز را ندارد. لذا بايستي از روشهاي گسسته و سريعي همچون حذف بار استفاده نمود. یکی از بهترین روشها براي تأمين اين اهداف در سيستم نصب اسمارت مترها در بارها با رضایت مصرف کننده مي با­شد.

روش های محاسبه ی پخش بار (Load Flow)

روش های محاسبه ی پخش بار (Load Flow)

‌یکی از مسایل مهم در سیستم‌های قدرت محاسبه ی پخش بار می باشدکه این محاسبات برای حالت دائم و شبکه متقارن انجام می شود.برای هر شین چهار پارامتر مهم وجود دارد.

چهار پارامتر هر شین

  • اندازه ولتاژ |V|

  •  زاویه فاز δ

  • توان اکتیو P

  • توان راکتیو Q

محاسبه ی ماتریس امپدانس سیستم

محاسبه ی ماتریس امپدانس سیستم

امروزه سیستم قدرت دارای تعداد زیادی ژنراتور،ترانسفورماتور،خطوط انتقال و شین می باشد.لذا استفاده از برنامه های کامپیوتری برای محاسبات سیستم امری اجتناب ناپذیر می باشد.یکی از اصلی ترین محاسبات در سیستم قدرت محاسبه ی ماتریس امپدانس (Zbus)شبکه می باشد.این ماتریس را به دو روش می توان محاسبه کرد:

روش های محاسبه سرعت بوسیله انکودر افزایشی (Incremental)

روش های محاسبه سرعت بوسیله انکودر افزایشی (Incremental)

 در مورد انکودر افزایشی سرعت باید بوسیله ی قطار پالس تخمین زده شود.همان گونه که می دانید با افزابش تعداد پالس بر دور (Pulse per Revolution) کنترل کننده باید پهنای باند بیشتری داشته باشد و همچنین انکودر نسبت به شوک های مکانیکی حساس تر می شود.از شکل زیر مشخص است که اگر شمارش پالس ها بر اساس بالا و پایین رفتن لبه سیگنال A و B باشد مقدار  PPR چهار برابر می شود که باعث افزایش خطای اندازه گیری می شود.