کنترل کننده ها نوشته های

طراحی یک کنترل کننده فازی برای کنترل یک سروموتور DC با Matlab

طراحی یک کنترل کننده فازی برای کنترل یک سروموتور DC با Matlab

در این قسمت نحوه طراحی یک کنترل کننده فازی برای کنترل یک سروموتور DC با Matlab را آموزش می دهیم. فرض کنید تابع تبدیل یک سروموتور DC بصورت زیر است:

34

منطق فازی

منطق فازی

مفاهیم منطق فازی (fuzzy logic) اولین بار به وسیله پروفسور لطفی زاده ارائه شد و سپس توسط دیگران گسترش یافت.ریاضیات محض بخودی خود اهمیت چندانی ندارد بلکه نحوه کاربرد آن در صنعت اهمیت دارد.منطق فازی نیز بیش از بیست سال پس از ۱۹۶۵ از درگاه دانشگاه ها به بیرون راه نیافت زیرا کمتر کسی معنای آنرا درک کرده بود. در اواسط دهه ۸۰ میلادی قرن گذشته صنعتگران ژاپنی معنا و ارزش صنعتی این علم را دریافته و منطق فازی را به کار گرفتند. اولین پروژه آنها طرح هدایت و کنترل تمام خودکار قطار زیرزمینی شهر سندای بود که توسط شرکت هیتاچی برنامه ریزی و ساخته شد.از این پس منطق فازی بسیار سریع در تکنولوژی دستگاه های صوتی و تصویری ژاپنی ها راه یافت (از جمله نلرزیدن تصویر فیلم دیجیتال ضمن لرزیدن دست فیلم بردار).

کنترل کننده PID دیجیتال

کنترل کننده PID دیجیتال

در كنترل كننده هاي مدرن صنعتي و همچنين بلوكهاي PID مربوط به PLC های مختلف ‫صنعتي اين كنترل كننده بصورت ديجيتال پياده سازي مي شود. البته قدرت پياده سازي ‫ميكروپروسسوري به كنترل كننده PID محدود نشده و انواع ديگر كنترل كننده هاي خطي و ‫غيرخطي را مي توان توسط ميكروپروسسور پياده سازي نمود.در اينجا بصورت مقدماتي ‫مباحث گسسته سازي كنترل كننده ها بيان گرديده و محور بحث را بر روي كنترل كننده PID قرار مي دهيم.

کنترل کننده PID

کنترل کننده PID

در بسياري از فرآيندهاي صنعتي از كنترل كننده تناسبي ‪ P‬ يا تناسبي مشتق گير ‪ ،PD‬تناسبي‬‫انتگرال گير ‪ PI‬ و يا كنترل كننده تناسبي– مشتق گير– انتگرال گير ‪ ،PID‬به عنوان ساختار‬‫اصلي كنترل كننده استفاده مي شود.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‫هدف از استفاده از حلقه فيدبك و كنترل كننده را می توان بصورت زير خلاصه کرد: