شبیه سازی مدل موتور القایی در قاب مرجع DQ با Psim

در این شبیه سازی یک موتور القایی در قاب مرجع DQ مدلسازی شده است. این شبیه سازی در محیط simulink انجام شده است. برای دریافت شبیه سازی مدل موتور القایی در قاب مرجع DQ با Psim بر روی لینک زیر کلیک کنید:

رایگان – خرید

No Comments

Leave a Comment

Please be polite. We appreciate that.
Your email address will not be published and required fields are marked