شبیه سازی مقاله در مورد مدلسازی و کنترل DFIG برای توربین های بادی

در این شبیه سازی یک ژنراتور القایی دو سو تغذیه DFIG در ابتدا مدل سازی شده و سپس کنترل کننده ای روی آن قرار گرفته است. این شبیه سازی در محیط simulink انجام شده است. در زیر برخی از نتایج شبیه سازی نشان داده شده است:

d6-1

d6-2

d6-3

برای خرید شبیه سازی مقاله در مورد مدلسازی و کنترل DFIG برای توربین های بادی بر روی لینک زیر کلیک کنید:

750,000 ریال – خرید

No Comments

Leave a Comment

Please be polite. We appreciate that.
Your email address will not be published and required fields are marked