کنترل کننده سرعت تطبیقی خودتنظیم برای موتور مغناطیس دائم

در این شبیه سازی یک کنترل کننده تطبیقی خودتنظیم (Self-tuning) برای کنترل موتور مغناطیس دائم طراحی شده است. این شبیه سازی در محیط simulink انجام شده است. برخی از نتایج شبیه سازی در زیر نشان داده شده است:

t14-1

t14-2

t14-3

برای خرید کنترل کننده سرعت تطبیقی خودتنظیم برای موتور مغناطیس دائم بر روی لینک زیر کلیک کنید:

750,000 ریال – خرید

No Comments

Leave a Comment

Please be polite. We appreciate that.
Your email address will not be published and required fields are marked