ولتاژ تونن نوشته های

موتور القایی و مدل آن (بخش دوم)

موتور القایی و مدل آن (بخش دوم)

معادلات توان و گشتاور موتور القایی

در یک موتور القایی سه فاز با توجه به مدار معادل، نحوه توزیع توان بصورت زیر است:

موتور القایی و مدل آن (بخش اول)

موتور القایی و مدل آن (بخش اول)

موتورهای القایی بخاطر طراحی ساده و پایدار, بهای ارزان, هزینه نگه داری پایین و اتصال آسان به منبع  AC از پرکاربردترین موتورها در صنایع است. این موتورها از یک قسمت ساکن به نام استاتور و یک قسمت دوار به نام روتور ساخته شده اند که روتور بر روی محور نصب بوده و درون استاتور می چرخد. استاتور به یک منبع AC سه فاز متصل شده و باعث ایجاد یک میدان گردان می شود. این میدان گردان باعث القاء جریان درون روتور گشته و باعث می شود که روتور به دنبال میدان استاتور با سرعت کمتر بچرخد. به همین دلیل نام دیگر این موتورها، موتور آسنکرون (غیرهمزمان) می باشد.