شبیه سازی مقاله در مورد کنترل DTC به روش فازی

در این شبیه سازی یک موتور القایی با روش DTC کنترل می شود. مقدار باند هیسترزیس مربوط به روش DTC با روش فازی تنظیم می شود. این شبیه سازی در محیط simulink انجام شده است. برخی از نتایج شبیه سازی در زیر نشان داده شده است:

t1-1

برای خرید شبیه سازی مقاله در مورد کنترل DTC به روش فازی بر روی لینک زیر کلیک کنید:

75 هزار تومان – خرید
یک امتیازدو امتیازسه امتیازعالی بودخیلی عالی بود (لطفا بر روی ستاره ها کلیک کنید و امتیاز دهید)
Loading...

No Comments

Leave a Comment

Please be polite. We appreciate that.
Your email address will not be published and required fields are marked