جهت سفارش پروژه های شبیه سازی با Matlab و یا ترجمه مقالات تخصصی برق و کامپیوتر می توانید نام مقاله مورد نظر را با استفاده از فرم زیر ارسال نمایید و یا با آیدی تلگرام Motodrive_ir ارسال نمایید.

توجه : هزینه ترجمه مقالات پس از بررسی مقاله برآورد می گردد.