طراحی کنترل فیدبک خروجی مد لغزشی

در این شبیه سازی یک کنترل کننده مد لغزشی برای یک سیستم غیرخطی با نامعینی در ورودی طراحی شده است. این شبیه سازی در محیط simulink انجام شده است. برخی از نتایج شبیه سازی در زیر نشان داده شده است:

c4

برای خرید طراحی کنترل فیدبک خروجی مد لغزشی بر روی لینک زیر کلیک کنید:

75 هزار تومان – خرید
یک امتیازدو امتیازسه امتیازعالی بودخیلی عالی بود (لطفا بر روی ستاره ها کلیک کنید و امتیاز دهید)
Loading...

No Comments

Leave a Comment

Please be polite. We appreciate that.
Your email address will not be published and required fields are marked