ماشین های الکتریکی

ماشین های الکتریکی

با اختراع ماشین بخار در قرن 18 میلادی،انقلاب صنعتی نیز آغاز شد.نیاز به مبدل های انرژی همچون ماشین روز به روز افزایش می یافت.با اختراع ماشینهای الکتریکی در قرن 19 و با توجه به بازده پایین ماشین بخار که حدود 40 درصد بود،استفاده از ماشین های الکتریکی در مدت زمان کمی فراگیر شد.

ویژگی هایی که باعث برتری ماشین های الکتریکی نسبت به ماشین بخار شدند،عبارت اند از:

  •     رنج توانی از چند میلی وات تا چند صد مگا وات
  •     رنج وسیع سرعت و گشتاور
  •     قابلیت تطبیق با شرایط محیطی از قبیل:خلأ،شرایط آب و هوایی و …
  •     لغزش و سروصدای کمتر
  •     پاسخ زمانی سریعتر(حدود 10 برابر)
  •     راندمان بالاتر(حدود 98درصد)
  •     کنترل راحت تر سرعت و گشتاور

با توجه به خصوصیات گفته شده و پیشرفت تکنولوژی نیمه هادی ها،استفاده از ماشینهای الکتریکی افزایش چشم گیری داشت بطوری که برای 150 سال ماشین های الکتریکی منبع اولیه توان الکتریکی شدند.

ماشین های الکتریکی بر اساس نوع حرکت به دو دسته تقسیم می شوند:

  •     حرکت چرخان Rotary motion
  •     حرکت خطی Linear motion

و بر اساس نوع تغذیه نیز به صورت زیر تقسیم بندی می شود:

kind-of-electrical-machine

هر یک از ماشین های الکتریکی براساس ویژگی ها وخصوصیاتی که دارند در سرعت و توان های مختلفی مورد استفاده قرار می گیرند.شکل زیر رنج سرعت و توان این ماشین ها را نشان می دهد:

Range-of-electrical-machine

 

همان طور که مشخص است برای سرعت های بالا ماشین PM و برای توان های خیلی زیاد از ماشین سنکرون استفاده می شود.

No Comments

Leave a Comment

Please be polite. We appreciate that.
Your email address will not be published and required fields are marked