محاسبه‌ی زمان راه اندازی موتورهای القایی

محاسبه‌ی زمان راه اندازی موتورهای القایی

در این قسمت روش محاسبه ی زمان راه اندازی موتورهای القایی توضیح داده می‌شود. بطور کلی برای محاسبه زمان راه‌اندازی موتورهای القایی دو روش وجود دارد:

  • روش دقیق
  • روش تقریبی

روش دقیق زمان بر و نیاز به نرم‌افزار برای حل معادله دارد و معمولاً کمتر استفاده می شود. ولی روش تقریبی ساده‌تر و عملی‌تر می باشد.

روش دقیق محاسبه زمان راه اندازی موتورهای القایی:

همان طور که گفته شد معادله گشتاور- سرعت موتور القایی بصورت زیر می باشد:

Starting time (1)

همچنین فرض کنید مشخصه گشتاور-سرعت بار و موتور بصورت زیر باشد:

Motor & Load Torque Speed Curve

Ta که گشتاور شتاب دهنده نیز نامیده می شود از رابطه زیر قابل محاسبه است:

Starting time (2)

همان طور که از منحنی گشتاور-سرعت مشخص است با افزایش سرعت از صفر تا نقطه کار موتور، گشتاور موتور و بار هر دو تغییر می کنند. همچنین روش های راه اندازی نیز بر روی شکل منحنی موتور تاثیر می گذارند. به هر حال با دانستن ممان اینرسی موتور و بار و با صرف‌نظر کردن از اصطکاک می توان رابطه زیر را برای جسم دوار نوشت:

Starting time (3)

با انتگرال گرفتن از رابطه بالا می توان نوشت:

Starting time (4)

که ta زمان راه اندازی، JM ممان اینرسی موتور، JL ممان اینرسی بار و nr سرعت حالت دایمی موتور می باشد. توجه کنید که چون معمولاً گشتاور موتور و بار توابع پیچیده‌ای از سرعت هستند پس حل انتگرال بالا مشکل می باشد و باید از نرم‌افزارهای مهندسی برای حل انتگرال استفاده کرد.

روش تقریبی محاسبه زمان راه اندازی موتورهای القایی

بدلایل گفته شده در بالا می توان رابطه تقریبی برای محاسبه ی زمان راه‌اندازی ارائه کرد. برای بدست آوردن رابطه تقریبی باید مقادیر متوسط گشتاور موتور و بار را تقریب زد و در انتگرال از آنها استفاده کرد. برای این کار ابتدا گشتاور متوسط موتور را از رابطه زیر محاسبه می کنیم:

Starting time (5)

که Ts را گشتاور هجومی و Tmax را گشتاور ماکزیمم موتور می نامند و در کاتالوگ های کارخانه تولید کننده موتور موجود می باشد.

برای ساده سازی رابطه گشتاور بار نیز از ضریب KL استفاده می شود که برای بارهای مختلف بصورت زیر تعریف می شود:

Starting time (6)

بنابراین رابطه گشتاور شتاب دهنده بصورت زیر محاسبه می شود:

Starting time (7)

زمان راه‌اندازی تقریبی نیز بصورت زیر قابل محاسبه می باشد:

Starting time (8)

برای مثال فرض کنید مشخصات یک موتور 90kW  که یک فن را بحرکت در می آورد بصورت زیر داده شده است:

Starting time (9)

بنابراین گشتاور شتاب دهنده برابراست با:

Starting time (10)

و زمان تقریبی راه‌اندازی برابر است با:

Starting time (11)

acceleration torque approximate starting time asynchrone motor average motor torque average torque average value of motor torque calculation of starting time calculation of starting time of induction motor effective acceleration torque Fans flyweel Flywheel How to Calculate Motor Starting Time induction machine induction motor charactristic induction motor curve induction motor speed induction motor start time induction motor torque inertia of the load inertia of the motor inrush torque Lift Load Factor load inertia load torque load Torque Speed Curve maximum torque motor inertia motor speed motor torque Motor Torque Speed Curve Piston Pumps rotor speed start time starting time starting time of induction motor stator time to accelerate to running speed torque استاتور بالابر پمپ پیستون چرخ دنده چرخ لنگر روتور روش تقریبی روش تقریبی محاسبه زمان راه اندازی روش دقیق روش دقیق محاسبه زمان راه اندازی زمان راه اندازی زمان راه اندازی موتورهای القایی ضریب بار فن گشتاور بیشینه گشتاور شتاب دهنده گشتاور ماکزیمم گشتاور هجومی ماشین القایی ماشین های الکتریکی متوسط گشتاور متوسط گشتاور موتور محاسبه‌ی زمان راه اندازی محاسبه‌ی زمان راه اندازی موتورهای القایی معادله گشتاور- سرعت معادله گشتاور- سرعت موتور القایی ممان اینرسی موتور ممان اینرسی موتور و بار موتور آسنکرون موتور القایی

1 Comment

alireza

درباره8 سال ago

با سلام برای تغذیه ماشین های القایی از چه پارامترهایی استفاده می کنید می توانید شبیه سازی مدار تغذیه را نیز انجام دهید

پاسخ

Leave a Comment

Please be polite. We appreciate that.
Your email address will not be published and required fields are marked


http://lyrexis.com/matched-meet/online-dating-how-to-be-successful-clever-online-dating-headlines/