معادلات حالت موتور القایی

معادلات حالت موتور القایی

یکی از مسائل مهم در رشته های مهندسی، مدل سازی سیستم ها در فضای حالت می باشد. معادلات ماتریسی فضای حالت را می توان بصورت زیر نشان داد:

IM State Space Equation (1)

که X ها متغیرهای حالت، Y ها خروجی سیستم و U ها ورودی سیستم می باشد. از این معادلات می توان برای تعیین پایداری سیستم، طراحی کنترل کننده، مشاهده‌گر (Observer) و… استفاده کرد.

در این قسمت با جایگذاری راکتانس X و شار دور بر ثانیه ψ بجای اندوکتانس L و شار دور λ در معادلات بدست آمده برای موتور، معادلات حالت موتور القایی را بدست می آوریم. همان طور که اثبات شد معادلات ولتاژ موتور القایی در قاب گردان dq بصورت زیر بدست آمد:

DQ-19

که مقادیر شار نشتی بصورت زیر محاسبه شد:

DQ-20

می توان با جایگذاری معادلات زیر، معادلات بالا را بر حسب راکتانس و شار دور بر ثانیه بدست آورد:

IM State Space Equation (2)

که ωb سرعت زاویه ای الکتریکی پایه بر حسب فرکانس نامی موتور می باشد. معادلات جدید ولتاژ بر حسب راکتانس و شاردور بر ثانیه بصورت زیر تبدیل می شوند:

IM State Space Equation (3)

روابط شار نشتی ها نیز بر حسب شار دور بر ثانیه نیز بصورت زیر تبدیل می شود:

IM State Space Equation (4)

مدار معادل موتور القایی برحسب راکتانس و شاردور بر ثانیه در قاب مرجع dq بصورت زیر می باشد:

Induction Motor dq Model-2

شار دور مغناطیسی محورهای d و q بصورت زیر تعریف می شوند:

IM State Space Equation (5)

حال با جایگذاری این روابط، جریان ها را بر حسب شار دور بر ثانیه ها بدست می آوریم:

IM State Space Equation (6)

جریان های بدست آمده را در معادلات ولتاژ قرار داده و معادلات را بفرم زیر ساده می کنیم:

IM State Space Equation (7)

همان طور که مشخص است روابط بصورت معادلات فضای حالت تبدیل شده است. توجه کنید که معادلات حالت موتور القایی خطی نمی باشند زیرا ضریب ωr با زمان تغییر می کند.

شار دور مغناطیسی محورهای d و q را نیز می توان بصورت زیر نوشت:

IM State Space Equation (8)

که Xad و Xaq بصورت زیر تعریف می شود:

IM State Space Equation (9)

گشتاور الکتریکی موتور را می توان بصورت زیر محاسبه کرد:

IM State Space Equation (10)

وجود ضریب 3/2 بخاطر همسان سازی توان در دستگاه dq می باشد و P نیز تعداد قطب های موتور می باشد.

تا اینجا معادلات حالت الکتریکی را بدست آوردیم. یک معادله مکانیکی نیز برای محاسبه سرعت روتور باید نوشت. بدین منظور از قانون نیوتن برای جسم دوار استفاده می کنیم. برای حالت موتوری می توان نوشت:

IM State Space Equation (11)

توجه کنید که ωrm سرعت مکانیکی روتور می باشد پس می توان معادله بالا را برحسب پریونیت سرعت بصورت زیر نوشت:

IM State Space Equation (12)

ثابت اینرسی H موتور بصورت زیر تعریف می شود:

IM State Space Equation (13)

پس معادله حرکت بصورت زیر تبدیل می شود:

IM State Space Equation (14)

بلوک شبیه سازی شده با Matlab بصورت زیر می باشد:

Matlab Simulation of Induction Motor

برای دانلود فایل شبیه سازی با نرم افزار Psim بر روی عکس زیر کلیک کنید.

Download

برای دانلود فایل شبیه سازی با نرم افزار Matlab بر روی عکس زیر کلیک کنید.

Download

برای خرید فایل شبیه سازی با GUI نرم افزار Matlab بر روی عکس زیر کلیک کنید.

Matlab GUI Simulation of Induction Motor

-equivalent circuits induction machine arbitary arbitary frame Arbitrary reference-frame Arbitrary reference-frame equivalent circuits induction machine asynchrone motor download gui Simulation of Induction Motor download matlab gui Simulation of Induction Motor download matlab Simulation of Induction Motor download Psim Simulation of Induction Motor download Simulation of Induction Motor dq dq transformation dq0 dq0 transformation electrical angular speed flux flux linkage frame GUI induction machine induction motor induction motor equation induction motor state space equation linkage flux matlab gui matlab gui Simulation of Induction Motor matlab Simulation of Induction Motor mutual mutual flux Observer Psim Psim Simulation of Induction Motor refrence frame Resistance rotary frame rotor rotor parameter rotor voltage equation Simulation of Induction Motor state state space state space equation stationary frame stator stator parameter stator voltage equation synchrone frame synchrone speed winding ratio استاتور اندوکتانس اندوکتانس متقابل اندوکتانس مغناطیس کنندگی اندوکتانس مغناطیس کنندگی و متقابل اندوکتانس نشتی بلوک شبیه سازی شده با Matlab پارامترهای استاتور پارامترهای روتور تبدیل dq تبدیل dq0 تعداد قطب تعداد قطب های موتور توزیع سینوسی ثابت اینرسی دانلود فایل شبیه سازی با نرم افزار Matlab دانلود فایل شبیه سازی با نرم افزار Psim دانلود فایل شبیه سازی موتور القایی دانلود فایل شبیه سازی موتور القایی با نرم افزار Psim رابطه شار نشتی راکتانس روتور روتور موتور القایی سرعت روتور سرعت زاویه ای الکتریکی سرعت سنکرون سیم پیچی استاتور سیم پیچی روتور سیم پیچی فاز a شار شار دور بر ثانیه شار دور مغناطیسی شار دور مغناطیسی محور d شار دور مغناطیسی محور q شار دور مغناطیسی محورهای d و q شار نشتی شبیه سازی Matlab شبیه سازی با GUI شبیه سازی با GUI نرم افزار Matlab شبیه سازی با نرم افزار Matlab شبیه سازی با نرم افزار Psim شبیه سازی موتور القایی شبیه سازی موتور القایی با نرم افزار Matlab شبیه سازی موتور القایی با نرم افزار Psim فایل شبیه سازی با GUI فایل شبیه سازی با GUI نرم افزار Matlab فایل شبیه سازی با نرم افزار Matlab فایل شبیه سازی با نرم افزار Psim فایل شبیه سازی موتور القایی فایل شبیه سازی موتور القایی با نرم افزار Psim فرکانس نامی موتور فضای حالت قاب مرجع قاب مرجع dq قاب مرجع روتور قاب مرجع ساکن قاب مرجع سنکرون قطب گشتاور گشتاور الکتریکی گشتاور الکتریکی موتور گشتاور الکتریکی موتور القایی گشتاور موتور،شبیه سازی با متلب،شبیه سازی با Matlab ماتریس قطری ماشین القایی مدار معادل موتور القایی مدار معادل موتور القایی برحسب راکتانس و شاردور بر ثانیه مدل موتور القایی در دستگاه DQ مدل موتور القایی در قاب مرجع DQ معادلات حالت الکتریکی معادلات حالت موتور القایی معادلات فضای حالت معادلات موتور القایی معادله دیفرانسیل معادله دیفرانسیل درجه 6 معادله مکانیکی معادله ولتاژ استاتور معادله ولتاژ استاتور و روتور معادله ولتاژ روتور مقاومت موتور آسنکرون موتور القایی موتور القایی متعادل موتور غیرهمزمان نرم افزار Matlab نسبت دور سیم پیچی همسان سازی توان همسان سازی توان در دستگاه dq ولتاژ اهمی ولتاژ ترانسفورمری ولتاژ حرکتی

119 Comments

alireza

درباره10 سال ago

با سلام و خسته نباشید موتور القایی که طراحی آن را انجام داده اید در حالت متقارن می باشد می توان حالت نا متقارن آن را نیز طراحی کنید باتشکر

پاسخ

Admin

درباره10 سال ago

در مطالب بعدی حالتهای 2 فاز را شبیه سازی خواهیم کرد

پاسخ

alireza

درباره10 سال ago

با سلام مقدار پارامترهایی که در موتور القایی گذاشته اید از کجا بدست می یاریم مثل wb - rs - rr- Xls - Xlr - H - TL و دیگر پارامترها پارامترهای یک موتور القایی واقعی را ندارید ؟

پاسخ

Admin

درباره10 سال ago

پارامترهای واقعی موتورها را می توانید از کاتالوگ شرکت های سازنده موتور استخراج کنید یا برای راحتی به کتاب های مرجع مانند کتاب آقای کراوس یا حتی مدل های آماده موتور در سیمولینک متلب مراجعه کنید.

پاسخ

alireza

درباره10 سال ago

با سلام منظورم از نامتقارن سه فاز با دامنه های متفاوت و زاویه های متفاوت بود ورودی های ماشین القایی شما سه فاز با دامنه های یکسان و اختلاف فاز 120 درجه می باشد منظورم شبیه سازی ماتریس اپراتور می باشد (تبدیل 3 فاز با دامنه های متفاوت و اختلاف فاز نابرابر) با تشکر و خدا قوت

پاسخ

Admin

درباره10 سال ago

برای نامتقارن کردن تغذیه کافی است در بلوک های fcn مربوط به ولتاژهای فازهای a,b,c مقدار Vms را تغییر دهید

پاسخ

alireza

درباره10 سال ago

با سلام روابط شارهای mq و md را از کجا بدست میاریم و همچنین روابط راکتانس xad یا xaq . چنین رابطی در کتاب تحلیل ماشین های الکتریکی آقای کراوس نیست . ممنون

پاسخ

Admin

درباره10 سال ago

تمام روابط در کتاب آقای کراوس موجود می باشد.روابط مربوط به xad و xaq در بالا موجود می باشد.توجه کنید که شار مغناطیسی مربوط به محور d از جریان های محور d استاتور و روتور و برای محور q نیز جریانهای محور q استاتور و روتور محاسبه می شود: Saimd=Xm(ids+idr)1 Saimq=Xm(iqs+iqr)2

پاسخ

alireza

درباره10 سال ago

با سلام طراحی کنترلر موتور القایی را با تولباکس متلب نیز انجام می دهید

پاسخ

mahdi

درباره10 سال ago

سلام می توانید شبیه سازی منبع تغذیه موتور القایی را هم داشته باشید چون منبع تغذیه همیشه دارای حالت سینوسی نمی باشد . در مورد منابع تغذیه موتورهای القایی هم مطلب داشته باشید .

پاسخ

Admin

درباره10 سال ago

در پست های بعدی روش های مختلف کلیدزنی را توضیح خواهیم داد

پاسخ

mohsen

درباره10 سال ago

سلام چرا ولتاژ ورودی استاتور بصورت کسینوسی می باشد ولی ولتاژ ورودی روتور سینوسی می باشد ؟ ( برای اتصال کردن موتور القایی به یک کنترل کننده مثل حلقه باز یا بسته v/f وقتی خروجی منبع sorce کنترل کننده به موتور القایی وصل می شود نمودار های خروجی متفاوت می باشند ) یه سوال هم داشتم سرعت نامی موتور همان wb می باشد و چه رابطه ای است بین wb و w=2*pi*f ? ممنونم

پاسخ

Admin

درباره10 سال ago

موتور القایی بطور  جامع و کلی شبیه سازی شده است وگرنه روتور اتصال کوتاه (ولتاژ صفر) می باشد

منظور از wb سرعت نامی می باشد که مقادیر موتور بر حسب آن داده شده است مثلاً یک موتور 50 هرتز مقادیر راکتانس و مقاومت آن در فرکانس 50 هرتز اندازه گیری شده و روی پلاک آن ثبت می شود

در صورتی که اگر مثلاً فرکانس موتور 40 هرتز شود دیگر آن پارامترها صادق نمی باشند

پاسخ

ali

درباره10 سال ago

با سلام چرا خروجی ولتاژهای vqs - vds - vos به صورت خطی می باشد ؟ خروجی ولتاژهای روتور هم به این صورت می باشد ؟ با تشکر

پاسخ

Admin

درباره10 سال ago

یکی از مزیت های تبدیل dq همین خاصیت dc شدن مولفه ها می باشد

خروجی ولتاژ روتور صفر می باشد چون اتصال کوتاه در نظر گرفته شده است.

پاسخ

ali

درباره10 سال ago

با سلام در این پست و پست مدل موتور القایی در دستگاه DQ معادلات تبدیل abc به qdo را گذاشته اید ولی معادلات بر عکس را نگذاشته اید منظورم تبدیل qdo به abc می باشد لطف کنید این معادلات را بگذارید .(Fqdos به Fabcs) با سپاس

پاسخ

Admin

درباره10 سال ago

بلوک تبدیل dq به abc(همان بلوکی که چیزی به آن متصل نمی باشد)  نیز قرار داده ام.

خود متلب نیز چنین بلوک هایی دارد فقط یه نفر را می خواهد که در قسمت help نرم افزار جست و جو کند

پاسخ

alii

درباره10 سال ago

سلام i0s و i0r را چگونه می شود داشته باشیم؟ آیا با دادن iqs و ids و i0s به بلوک تبدیل qd/abc که گذاشتید می توانیم ias و ibs و ics یعنی جریان های استاتور را داشته باشیم؟

پاسخ

Admin

درباره10 سال ago

بله بلوک qd/abc کار تبدیل عکس را انجام می دهد. مقادیر جریان های مولفه صفر هم می توان با جمع کردن سه جریان و تقسیم بر 3 کردن نتیجه آن ها را بدست آورد.

پاسخ

alii

درباره10 سال ago

با تشکر از پاسخ به سوال قبلم ما در اینجا یک rs و rr و Xlr و Xls کلی داریم اگر بخواهیم rsa rsb rsc و rra rrb rrc یعنی مقاومت های هر فاز روتور و استاتور را بطور جداگانه در مدل لحاظ کنیم چه کاری باید انجام داد

پاسخ

Admin

درباره10 سال ago

توجه کنید که معادلات بر اساس متقارن و متعادل بودن موتور نوشته شده است.

اگر می خواهید جداگانه پارامترهای موتور را لحاظ کنید باید معادلات را به ترتیب انجام شده بدست آورید.

البته مقالاتی وجود دارند که مسئله نامتعادلی را برای موتور القایی در نظر گرفته اند که می توانید از آنها کمک بگیرید.

پاسخ

محمد

درباره10 سال ago

با سلام و تشکر از سایت بسیار خوب شما اگر بخواهیم موتور القایی خطی را مورد بررسی قرار دهیم معادلات به چه صورتی خواهند شد؟ با تشکر فراوان

پاسخ

Admin

درباره10 سال ago

معادلات موتورهای خطی به راحتی معادلات موتورهای دوار نمی باشد و معمولاً از روابط الکترومغناطیس پیچیده برای حل موتور خطی استفاده می شود. پیشنهاد می کنم که به کتاب های ماشین مخصوص مراجعه کنید.

پاسخ

محمد

درباره10 سال ago

با سلام یک پیغام گذاشتم ولی ظاهرا در سیستم ثبت نشده است. قرار هست من موتور القایی خطی را با استفاده از معادلات آن به صورت دینامیکی در متلب شبیه سازی کنم.. ولی معادلات آن را ندارم مقالات زیادی را نیز خوانده ام ولی به نتیجه خوبی نرسیده ام. اگر راهنمایی ام بفرمائید بسیار متشکر می شوم. با امید پیروزی شما

پاسخ

Admin

درباره10 سال ago

ایمیل خود را چک کنید.

پاسخ

علی رضائی

درباره10 سال ago

با عرض سلام لطفا ماشین سنکرون را نیز به همین منوال شبیه سازی نمایید. با تشکر

پاسخ

Milad

درباره10 سال ago

با سلام برای اینکه بخواهیم سرعت ماشین القایی را با کنترل کنیم دقیقا معادلات حالت آن چه چیزهایی هستند و چه چیزی را باید کنترل کرد تا سرعت یا گشتاور ماشین کنترل شود؟

پاسخ

Admin

درباره10 سال ago

در انتها باید ولتاژ و فرکانس اینورتر متصل شده به موتور را کنترل کرد.نحوه کنترل آن هم طبق بلوک دیاگرام های ارائه شده در پست های کنترل موتور القایی می باشد.

پاسخ

ashkan

درباره9 سال ago

باسلام و وقت بخیر همین موتور القایی نامبرده رو به صورت کد نویسی دارین؟من واسه انجام دادنش با سیمولینک مشکل ندارم اما میخوام اگه کد نویسی رو دارین با نرم افزار متلب بهم بدین هزینه هم اصلا مهم نیست با تشکر

پاسخ

Admin

درباره9 سال ago

کدنویسی این پروژه موجود است.از قسمت بالا می توانید سفارش دهید.

پاسخ

مهناز

درباره9 سال ago

سلام من باید معادلات دینامیکی ماشین القایی و dfigرا شبیه سازی کنم راهنماییم میکنید شبیه سازی ماشین القایی همینه که کذاشتید میشه بگید چکار کنم .ممنون

پاسخ

Admin

درباره9 سال ago

بله شبیه سازی موتور القایی همین است.معادلات DFIG نیز مانند القایی است با این تفاوت که دیگر ولتاژ روتور صفر نمی باشد.

پاسخ

omid

درباره9 سال ago

سلام ممنون از سایت خوبتونمیخواستم بدونم روابط ولتاژ برای روتور را از کجا اورده اید چون کتاب کراس رو خوندم بخش شبیه سازی موتور القایی رو ولی نتونستم پیدا کنم!!

پاسخ

vali

درباره9 سال ago

سلام دوست عزیز اگر بخواهییم همین موتور را به شبکه ieee استاندارد 14 باسه وصل و در مواقع راه اندازی آنرا بررسی کنیم چه کاری باید انجام دهیم لطفا راهنمایی نمایید .

پاسخ

Admin

درباره9 سال ago

برای اتصال موتور به شبکه قدرت باید از مدلی که در خود کتابخانه موجود است استفاده کنید.
 

پاسخ

پرنیان

درباره9 سال ago

سلام، وقتتون بخیر من به رسم جریان های استاتور و روتور در غالب abc نیاز دازم.دقیقا مشابه کتاب کراوس. در یکی از نظرها فرمودین id و iq را به بلوک qd/abc وصل کنیم.ولی وقتی run رو می زنم اتفاقی نمی افته. باید چه کار کنم؟ ممنون میشم راهنماییم کنید

پاسخ

Admin

درباره9 سال ago

باید theta نیز وصل کنید.

پاسخ

پرنیان

درباره9 سال ago

من باز هم موفق به کشیدن جریانها نشدم. امکانش هست لطف کنید نحوه ی اتصالات را به ایمیلم ارسال کنید؟

پاسخ

Admin

درباره9 سال ago

آدرس ایمیل که وارد کرده اید اشتباه می باشد.

پاسخ

شهاب

درباره9 سال ago

با سلام معادلات مربوط به حالت زمان واقعی ان چگونه تعیین می شوند؟؟

پاسخ

Admin

درباره9 سال ago

چون این معادلات غیر خطی هستند براحتی نمی توان جوابی برای آن پیدا کرد و باید با هم حل شوند(منظورم روش های عددی است)

پاسخ

علی

درباره9 سال ago

با سلام و تشکر از مطالب مفیدتون ، یک سوال مهم: چرا سرعت موتور مدل شبیه سازیتون از رابطه n=120*f/p پیروی نمیکنه؟ چون طبق فرمول باید برابر 188 رادیان بر ثانیه باشه ولی 257رادیان بر ثانیه است. همچنین ، من این مدل رو با پارامترهای موتور خودم تست کردم و متاسفانه باز هم همین مشکل ظاهر شد. لطفا راهنمایی بفرمائید که خیلی برای بنده مهمه پیشا پیش بسیار ممنونم

پاسخ

Admin

درباره9 سال ago

توجه کنید که در رابطه n=120*f/p مقدار n سرعت سنکرون (نه سرعت روتور) است و همچنین مقدار 275 نیز سرعت الکتریکی روتور است که برای تبدیل به سرعت مکانیکی باید بر تعداد زوج قطب تقسیم شود.

پاسخ

علی

درباره9 سال ago

پس از آنجاییکه موتور 4 قطب است و فرکانس 60 هرتز در نتیجه سرعت سنکرن برابر با 188 رادیان برثانیه میشود. ولی باتوجه به فرمایش جنابعالی سرعت مکانیکی 128.5 رادیان برثانیه محاسبه میشود که با سرعت سنکرن موتور حدود 60 رادیان برثانیه اختلاف دارد که اینچنین اختلافی منطقی بنظر نمیرسه ، لطفا دلیل این اختلاف را توضیح میفرمایید. بسیار سپاسگذارم از توجه و وقتی که عنایت فرمودین

پاسخ

Admin

درباره9 سال ago

سخن شما درست است بررسی می کنم.

پاسخ

بیتا

درباره9 سال ago

سلام وقتتان بخیر اگر رتور به جای قفسه سنجابی ، سیم بندی شده باشد معادلات چه تغییری می کنند؟

پاسخ

Admin

درباره9 سال ago

معادلات تغییری نمی کنند. فقط در برخی کاربردها مانند DFIG به سیم پیچی روتور نیز ولتاژ تزریق می شود و دیگر نباید ولتاژهای روتور را صفر قرار داد.

پاسخ

erfani

درباره9 سال ago

با عرض سلام بنده قصد شبیه سازی موتور القایی به منظور ایجاد فالت های الکتریکی و مکانیکی مانند عدم تعادل فاصله ی هوایی، شکسته شدن میله های روتور دارم. آیا از این مدل می توانم استفاده کنم؟باتشکر

پاسخ

Admin

درباره9 سال ago

خیر، باید از مدل دیگری که در مقالات است استفاده کرد.

پاسخ

erfani

درباره9 سال ago

با عرض سلام من مقالات زیادی را مطالعه کردم در این زمینه ولی کمک کننده نبودند شما امکانش هست براتون که لطف کنید توی این زمینه منو راهنمایی کنید؟ با تشکر از شما

پاسخ

Admin

درباره9 سال ago

در کدام قسمت مشکل دارید؟

پاسخ

vali

درباره9 سال ago

با سلام و احترام از سایت و مطالب با حالتون سئوالی داشتم برای تحلیل خطای استاتور در متلب چه کاری باید انجام داد فایلی در این مورد دارین ممنون میشم کمکم کنید.

پاسخ

Admin

درباره9 سال ago

اگر منظورتان خطای اتصال کوتاه شدن سیم پیچی است باید با استفاده از مقالات موتور را بر اساس معادلات خودتان شبیه سازی کنید. در پروژه های سایت نیز یک موضوع در این رابطه است که می تواند کمکتان کند.

پاسخ

علی ناطقی

درباره9 سال ago

شبیه سازی بصورت ام فایل موجود نیست؟

پاسخ

Admin

درباره9 سال ago

بله کدنویسی موتور القایی موجود است و از قسمت سفارش پروژه می توانید اقدام نمایید.

پاسخ

ابوذر پروانه

درباره9 سال ago

با سلام و خسته نباشید من یه پروژه دارم که باید حالت های مختلف نامعتادلی ولتاژ در موتور القایی رو بررسی کنم برا نامتعادلی چیکار باید بکنم جریانهای استاتور رو چطور بدست بیارم از رو فایل شما با تشکر

پاسخ

Admin

درباره9 سال ago

برای این کار فقط کافی است که ولتاژ ورودی موتور را تغییر دهید.

پاسخ

ابوذر پروانه

درباره9 سال ago

سلام معادلات موتور القایی در حالت نامتعادلی ولتاژ منبع به چه صورت در می آید ؟ اگه میشه فایل شبیه سازی شده که در آن جریانهای استاتور هم وجود دارد برا ایمیلم بفرستید با تشکر

پاسخ

Admin

درباره9 سال ago

معادلات موتور همین معادلات است. فقط ولتاژهای منبع را باید نامتعادل کنید. برای جریان های استاتور هم کافی است از تبدیل عکس دو محوری به سه محوری استفاده نمایید.

پاسخ

محمد

درباره9 سال ago

سلام شکل موج ریان رو هم میشه نشون داد

پاسخ

Admin

درباره9 سال ago

بله امکان نمایش آن نیز وجود دارد.

پاسخ

klaris

درباره9 سال ago

با سلام.می خواستم بگم قسمتی که سای دی رو حساب کردید.اشتباه هستش تو شبیه سازی.

پاسخ

Admin

درباره7 سال ago

ممنون.فایل اصلاح شد.

پاسخ

آتنا

درباره8 سال ago

با سلام و تشکر از شما من در تحلیل ولتاژهای تبدیل یافته در دستگاه dq به مشکل برخورد کرده ام. آیا صفر شدن ولتاژ Vd طبیعی است؟ چون ولتاژ Vq تقریبا 155 ولت شده است. البته به نظرم صفر شدن ولتاژ Vos شاید منظقی باشد. چون مرجع مبدا است و ما بر روی آن قرار گرفته ایم. اما توجیه علمی ای برای اعداد و این نحوه ی تغییر متوجه نشدم خیلی از شما متشکرم

پاسخ

Admin

درباره8 سال ago

بله منطقی است.توجه کنید که تبدیل dq یک نگاشت است و مقادیر vdq به تابع تبدیل بستگی دارد.

پاسخ

آتنا

درباره8 سال ago

با سلام و عرض وقت بخیر در مورد تحلیل منحنی گشتاور الکتریکی بر حسب سرعت روتور منحنی ای که رسم می کنم یک شکل بسیار غیر متعارف داره. درصورتی که منحنی هایی که برای هریک از گشتاور و سرعت روتور بدست آورده ام کاملا مشابه شبیه سازی شما است. آیا این چنین منحنی ای نداریم؟

پاسخ

Admin

درباره8 سال ago

اگر مقدار زمان نمونه برداری را کمتر کنید شکل مورد نظر و صحیحی بدست می آید. شکل های گشتاور - سرعت موتورهای القایی در کتاب کراس موجود است.

پاسخ

آتنا

درباره8 سال ago

سلام و خیلی سپاسگزارم که محبت می کنید و وقت می ذارید و پاسخ سوال های من رو می فرمایید. من باز هم از محضرتون سوالی داشتم. درباره منحنی گشتاور بر حسب سرعت روتور آیا منحنی های رسم شده در کتاب کراوس برای حالت ماندگار نیست؟ چون سرعت و گشتاوری که از این شبیه سازی پلات میشه حالت گذارا است و شاید بشه توجیحی برای بدست آوردن یک شکل نامتعارف با کتاب داشت؟ سوال بعدی که من ممنون میشم بهم راهنمایی بفرمایید راجع به تبدیلات است. در این شبیه سازی که شما محبت کردین و در سایت قرار دادین مستقیم تبدیل پارک زده شده است. اما من در بسیاری از مقالات دیده ام که ابتدا تبدیل کلارک را زده اند و سپس تبدیل پارک. آیا توجیه علمی یا دلیل خاصی داره؟ بسیار متشکر و سپاسگزارم

پاسخ

Admin

درباره8 سال ago

در کتاب کراس منحنی های واقعی (منحنی های دینامیکی) موتور رسم شده اند و منحنی های حالت دائم نیستند. در بعضی مقالات شاید از خروجی های تبدیل کلارک در کنترل کننده ای استفاده شده وگرنه نیازی نمی باشد.

پاسخ

رضا

درباره8 سال ago

با سلام در فایل شبیه سازی شده بالا ورودی، خروجی و ماتریس های A,B,C را لطف کنید مشخص کنید . باتشکر

پاسخ

Admin

درباره8 سال ago

معادلات موتور القایی خطی نمی باشد که به راحتی ماتریس های A,B,C,D را بیتوان مشخص نمود. این ماتریس ها متغیر با زمان هستند.

پاسخ

رضا

درباره8 سال ago

با سلام مرسی از اینکه جواب دادید ورودی و خروجی در فایل بالا دقیقا چه چیزهایی میباشد؟ و اینکه اگر بخواهیم یک کنترل کننده به این سیستم اضافه کنیم باید چطور این کنترل کننده را اعمال کرد؟ باتشکر از شما

پاسخ

Admin

درباره8 سال ago

ورودی ها ولتاژ های استاتور و روتور و همچنین گشتاور بار است و خروجی ها هم معمولا سرعت و یا جریان ها است. در پست های دیگر در مورد کنترل موتور القایی توضیح داده شده است که می توانید به آنها مراجعه کنید.

پاسخ

امیر

درباره8 سال ago

سلام. می خواستم ببینم اگر بخوام این موتور با این مدلی که شبیه سازی کردید رو به یک ترانس و خط انتقال (شبکه) وصل کنم چطور باید عمل کنم؟ باتشکر.

پاسخ

Admin

درباره8 سال ago

اگر خط انتقال دارای تزویج باشد در کتاب کراس روابط آن داده شده است ولی برای ترانس نمی توانید به این مدل موتوری که شبیه سازی شده است را اضافه نمایید.

پاسخ

رامین

درباره8 سال ago

با سلام سطر دوم تبدیل پارک درست نوشته شده است؟ یک علامت منفی جا نگذاشته اید؟ سطر دوم تبدیل پارک به این صورت است: [sin(teta) -sin(teta-2pi/3) -sin(teta+2pi/3)- ]

پاسخ

Admin

درباره8 سال ago

بله درست می باشد. توجه داشته باشید که محورهای dq چگونه قرار گرفته اند.

پاسخ

رامین

درباره8 سال ago

با تشکر از شما سوال دیگری داشتم. با توجه به اهمیت مقدار ثابت اینرسی H در این معادلات، میخواستم بنده را راهنمایی بفرمایید که مقدار این ثابت اینرسی چگونه محاسبه می شود؟ من با مقایسه رابطه ای که شما برای H نوشته اید با رابطه H که در help متلب است متوجه شدم Pb ظاهرا apparent power است و مقدار ان از حاصلضرب V*I محاسبه می شود. حال سوال بنده این است مقدار این ولتاژ همان Vms است؟ مقدار جریان چطور؟ با تشکر از شما

پاسخ

Admin

درباره8 سال ago

منظور از ثابت زمانی اینرسی زمانی است که اگر موتور از محرک خود قطع شود می تواند بار نامی خودش را تامیین نماید.

پاسخ

امیر

درباره8 سال ago

سلام. لطفا بفرمائید چرا موتور القایی با این مدل را نمی توان به یک ترانسفورمر متصل نمود؟ باتشکر.

پاسخ

Admin

درباره8 سال ago

شاید این کار امکان پذیر باشد. باید به مقالات مراجعه کنید و ببینید که ترانس سه فاز را چگونه می توان مدل کرد. توجه داشته باشید که فازها روی یکدیگر اثر خواهند گذاشت چرا که روی یک هسته پیچیده شده اند.

پاسخ

امیر

درباره8 سال ago

سلام...اگر موتور القایی دو قفسه ای باشد مقدار راکتانس های X21 و X22 را کجای معادلات باید وارد کنم؟

پاسخ

Admin

درباره8 سال ago

Applications of the current state space model in analyses of saturated induction machines
E. Levi

پاسخ

امیر

درباره8 سال ago

سلام...لطفا مرجعی معرفی کنید که معادلات حالت ژنراتور دو قفسه ای رو داشته باشه می خوام متغیر حالتش جریان باشه نه شار...

پاسخ

Admin

درباره8 سال ago

Applications of the current state space model in analyses of saturated induction machines

E. Levi

پاسخ

امیر

درباره8 سال ago

سلام...معادلات دیفرانسیل موتور القایی برای تغییرات بزرگ حول نقطه کار اعتبار دارد؟ یا اینکه صرفا برای تغییرات کوچک حول نقطه کار اعتبار دارد.

پاسخ

Admin

درباره8 سال ago

این معادلات حالت بطور کلی هستند و اگر حول نقطه کار خطی شوند دیگر نمی توان برای تغییرات بزرگ از آنها استفاده کرد. چون این معادلات هنوز خطی نشده اند پس برای تغییرات بزرگ نیز قابل استفاده هستند.

پاسخ

abed

درباره8 سال ago

سلام خطی سازی موتور فوق را چگونه می توانم بیابم؟

پاسخ

Admin

درباره8 سال ago

در کتاب کراس این مدل خطی سازی شده است و می توانید به آن مراجعه کنید.

پاسخ

omid

درباره8 سال ago

سلام خدا قوت ببخشید پسورد فایل با نرم افزار مطلب چیه؟

پاسخ

Admin

درباره8 سال ago

فایل ها پسوردی ندارند.

پاسخ

omid

درباره8 سال ago

من اون فایل شبیه سازی با مطلب دانلود کردم موقع باز کردن پسورد میخواد لطفا رسیدگی کنید

پاسخ

Admin

درباره8 سال ago

هیچکدام از فایل های سایت دارای پسورد نمی باشند و براحتی باز می شوند.

پاسخ

ped

درباره8 سال ago

salam chera wr 377 nemishe?

پاسخ

Admin

درباره7 سال ago

فایل اصلاح گردید.

پاسخ

Reza

درباره7 سال ago

با سلام چرا بعد از تبدیلب پارک ورودیهای سیستم vq=220 و vd=-9.474e-13 شده است؟؟؟؟ و اینکه ورودی محور های d و q روتور صفر شده است برای چه چیزی میباشد؟؟؟ با تشکر از شما

پاسخ

Admin

درباره7 سال ago

در تبدیل پارک چون فازها متعادل هستند باید Vq برابر دامنه ولتاژ سه فاز و ثابت باشد و Vd باید صفر شود.

چون روتور اتصال کوتاه می باشد پس محورهای d و q صفر هستند.

پاسخ

محمد

درباره7 سال ago

سلام امکانش هست همین شبیه سازیو به صورت M-file تو سایتتون قرار بدید. یا اگه میشه ایمیل کنید. ممنون

پاسخ

Admin

درباره7 سال ago

شبیه سازی موتور القایی بصورت کدنویسی در قسمت پروژه های سایت موجود است و باید از آن قسمت سفارش دهید.

پاسخ

امیر

درباره7 سال ago

سلام. مقدار مولفه d و q ولتاژ روتور چقدره تو معادلات؟ باتشکر.

پاسخ

Admin

درباره7 سال ago

چون روتور اتصال کوتاه است پس مقادیر ولتاژ محورهای d و q برابر صفر است.

پاسخ

محسن

درباره6 سال ago

سلام. ببخشید پارامترهای فایل سیمولینک کجا وارد شدند؟ مثلا مقدار TL و سایر پارامترها را از کجا میتونم ببینم و تغییر بدم؟ ممنون.

پاسخ

Admin

درباره6 سال ago

از قسمت زیر می توانید پارامترها را تغییر دهید:

File>Model Properties>Callbacks>IniFcn

پاسخ

امیر

درباره6 سال ago

سلام. شرایط اولیه برای متغیرهای حالت رو میخواستم که چه اعدادی باید بذارم؟ ممنونم.

پاسخ

Admin

درباره6 سال ago

چون موتور از حالت سکون حرکت میکند تمام شرایط اولیه متغیرهای حالت صفر هستند.

پاسخ

امیر

درباره6 سال ago

سلام. میخواستم راه اندازی موتور القایی را با فایل سیمولینک که گذاشتید شبیه سازی کنم. چکار باید بکنم؟ ممنون.

پاسخ

Admin

درباره6 سال ago

فایل را دانلود و سپس اجرا کنید تا نتایج را ببینید.

پاسخ

امیر

درباره6 سال ago

سلام. اگه سرعت قاب مرجع غیر سرعت سنکرون انتخاب بشه. تاثیرش رو کمیت های ولتاژ و جریان محور dq استاتور و روتور چیه؟ ممنون.

پاسخ

Admin

درباره6 سال ago

روی کمیت های سه فاز تاثیری ندارد ولی روی کمیت های dq بسته به اینکه چه سرعتی انتخاب می شود ممکن است کمیت ها ثابت و یا نوسانی گردند.

پاسخ

akbari

درباره6 سال ago

سلام فاصله هوایی نامتقارن بین روتور و استاتور را هم میشه رو این شبیه سازی اعمال کرد؟اگر به هر نحوی روتور انحراف پیدا کند

پاسخ

Admin

درباره6 سال ago

فاصله هوایی نامتقارن روابط خاص خودش را دارد و با این معادلات نمی توان این حالت را شبیه سازی کرد.

پاسخ

reza

درباره6 سال ago

سلام دوتا سوال داشتم ممنون میشم راهنماییم کنید. 1)تو این مدل شبیه سازی بخواهیم به عنوان یک سیستم تک ورودیوتک خروجی برای کترل سرعت تعریف کنیم دقیقا ورودی و خروجی آن چی می شود ؟ 2)بعد این مدل شبیه سازی شده به صورت حلقه باز می باشد؟

پاسخ

Admin

درباره6 سال ago

سیستم موتور القایی یک سیستم غیرخطی چند ورودی می باشد و نمی توانید به عنوان یک سیستم یک ورودی یک خروجی آن را در نظر بگیرید.

پاسخ

farshad

درباره6 سال ago

سلام فایل سیمولینکی قرار دادید شبیه سازی هاش با نمودار های کتاب کراوز همخونی نداره ؟ چرا؟

پاسخ

Admin

درباره6 سال ago

اگر نتایج دقیق تر میخواهید بهتر است که با ام فایل شبیه سازی را انجام بدهید:

https://motodrive.ir/downloads/%d8%b4%d8%a8%db%8c%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8

پاسخ

امیر

درباره4 سال ago

سلام. این مدل قفسه سنجابی هست یا روتور سیم پیچی ؟

پاسخ

Admin

درباره4 سال ago

مدل هر دو نوع ساختار می باشد.

پاسخ

محمد

درباره4 سال ago

سلام و عرض وقت بخیر آقا چرا در این شبیه سازی نمودار گشتاور سرعت درست در نمیاد؟

پاسخ

Admin

درباره3 سال ago

با سلام شکلی که قرار داده شده است پس از اجرای شبیه سازی فایل شبیه سازی بوده است.

پاسخ

Leave a Comment

Please be polite. We appreciate that.
Your email address will not be published and required fields are marked