انواع تبدیلات ریاضی در برق

انواع تبدیلات ریاضی در برق

تبدیلات ریاضی مختلفی در مهندسی برق وجود دارد که هدف از استفاده از این تبدیلات ریاضی را می توان بصورت زیر بیان کرد:

۱- مجزا کردن (Decoupled) متغیرها

۲- تسهیل حل معادلات با ضرایب متغیر با زمان

۳- ارجاع متغیرها به یک چارچوب مشترك

تست‌های موتور القایی

تست‌های موتور القایی

در این قسمت با ارئه یک مثال نحوه محاسبه پارامترهای موتور القایی توسط تست‌های موتور القایی شرح داده می شود. فرض کنید برای یک موتور القایی سه فاز 60Hz سیم پیچی شده با اتصال ستاره اطلاعات زیر داده شده است:

tests

موتور القایی و مدل آن (بخش دوم)

موتور القایی و مدل آن (بخش دوم)

معادلات توان و گشتاور موتور القایی

در یک موتور القایی سه فاز با توجه به مدار معادل، نحوه توزیع توان بصورت زیر است:

موتور القایی و مدل آن (بخش اول)

موتور القایی و مدل آن (بخش اول)

موتورهای القایی بخاطر طراحی ساده و پایدار, بهای ارزان, هزینه نگه داری پایین و اتصال آسان به منبع  AC از پرکاربردترین موتورها در صنایع است. این موتورها از یک قسمت ساکن به نام استاتور و یک قسمت دوار به نام روتور ساخته شده اند که روتور بر روی محور نصب بوده و درون استاتور می چرخد. استاتور به یک منبع AC سه فاز متصل شده و باعث ایجاد یک میدان گردان می شود. این میدان گردان باعث القاء جریان درون روتور گشته و باعث می شود که روتور به دنبال میدان استاتور با سرعت کمتر بچرخد. به همین دلیل نام دیگر این موتورها، موتور آسنکرون (غیرهمزمان) می باشد.